CURSOS TEATRE LLOSETA

CURSOS TEATRE LLOSETA

Teatre per als més petits (de 3 a 7 anys)
Dia: dimecres de 17:30h a 18:30h
Preu: 20€ mensuals
Telèfon professora (Mònica Fiol): 639232206

Escola Teatre Infantil (de 8 a 12 anys)
Dia: dimarts de 17:30h a 19:30h
Preu: 20€ mensuals
Telèfon professor (Bernat Negre): 660901823

Centre Dramàtic Junior (a partir de 13 anys)
Dia: dissabte de 10h a 13h
Preu: 25€ mensuals
Telèfon professor (Jaume Xuia): 635496258

TALLER D’ADULTS Dia: dijous de 20h a 22h
Preu: 30€ mensuals
Telèfon professor (Jaume Xuia): 635496258