POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Per accedir a algun dels serveis que oferim a través d’aquest lloc web (formulari de contacte, subscripció a notícies…) haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment de l’establert al reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, General de Protecció de dades (RGPD) i altra normativa aplicable, relativa a la protecció de dades de caràcter personal, l’informam que les seves dades poden quedar incorporades o ésser tractades als fitxers de l’Ajuntament de Lloseta amb la finalitat de poder oferir-li el servei corresponent. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers, o usades amb altra finalitat que l’acordada.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició emprant l’adreça de correu electrònic info@teatrelloseta.com, cridant al telèfon 971514033 o bé fent sol·licitud per escrit o en persona a l’adreça Pou Nou, 3 07360 Lloseta (Mallorca).