TEATRE PER ALS MES PETITS (DE 3 A 7 ANYS)
Dia: dimecres de 17:30h a 18:30h
Preu: 20€ mensuals
Telèfon professora (Mònica Fiol): 639232206

ESCOLA TEATRE INFANTIL (DE 8 A 12 ANYS)
Dia: dimarts de 17:00h a 19:00h
Preu: 25€ mensuals
Telèfon professor (Jaume Xuia): 635496258

CENTRE DRAMÀTIC JUNIOR (DE 13 A 18 ANYS)
Dia: dissabte de 10h a 13h
Preu: 30€ mensuals
Telèfon professor (Jaume Xuia): 635496258

TALLER D’ADULTS (A PARTIR DE 19 ANYS)
Dia: dijous de 20h a 22h
Preu: 35€ mensuals
Telèfon professor (Jaume Xuia): 635496258